Reglement Internationale Muziekschool Wonderful World VZW

Sint-Katelijnestraat 63
2800 Mechelen

Beste Muziekliefhebber,

Allereerst willen wij u danken voor het vertrouwen dat u stelt in MUZIEKSCHOOL WONDERFUL WORLD VZW.

Teneinde een overzicht te krijgen van het verloop van een lessenreeks geven wij u hierbij enkele inlichtingen mee :

 • De lessen gaan door in Huis De Min, Sint-Katelijnestraat 63 en in onze afdeling Wollemarkt 17 te 2800 Mechelen.

 • Teneinde de planning en de lesactiviteiten te optimaliseren en met het oog op het vermijden van onnodige verplaatsingen door de Leraar, moeten wij minstens 24 uren op voorhand verwittigd worden indien u weerhouden zou zijn om een les te volgen. Zoniet, zien wij ons verplicht de niet gevolgde les aan te rekenen.

 • Het tijdig verwittigen indien u weerhouden zou zijn om een les te volgen wordt beperkt tot 2 maal per schooljaar voor de lessenreeks van 10 lessen en tot 5 maal per schooljaar voor de lessenreeks van 30 lessen. Daarna zien wij ons verplicht de niet gevolgde les aan te rekenen.

 • Bij langdurig ziekte of ongeval zullen de lessen voor onbepaalde duur worden opgeschort.

 • Opdat andere leerlingen hun geplande les op het voorziene tijdstip zouden kunnen aanvatten, dient u tijdig aanwezig te zijn in het leslokaal. De les zal eindigen op het voorziene uur.

 • Er zullen lessen zijn tijdens officiële schoolvakanties, op zon- en officiële feestdagen indien overeengekomen met de Leraar die inhaallessen en/of extra lessen kan inlassen. Opgepast : de vakanties beginnen steeds op maandag.

 • Indien de leerling beslist de lessen te stoppen, zal hij geen lesgelden kunnen terugvorderen. De lessen blijven wel ten allen tijde geldig of kunnen ook verrekend worden met onze Concerten en/of Lezingen. Indien de leerling een bijkomende lessenreeks wenst te volgen, dient de nieuwe reeks betaald te zijn vóór aanvang van de 10e les van de lopende reeks van 10 lessen of vóór aanvang van de 30e les van de lopende reeks van 30 lessen. Indien wij deze betaling niet hebben ontvangen zoals hiervoor vermeld, gaan wij ervan uit dat de leerling de lessen stopt.

 • Bij stopzetting van de lessen (zowel vroegtijdig of bij einde reeks) zal de leerling het secretariaat hiervan op de hoogte brengen.

 • De vernieuwing van de lessenreeks zal jullie herinnerd worden vanaf de 8e les voor de lessenreeks van 10 lessen en vanaf de 28e les voor de lessenreeks van 30 lessen. Wij verwachten dan ook jullie betaling uiterlijk bij de 10e of de 30e les. Dit om jullie lesuur en plaats te kunnen garanderen. Ook omdat dat de inschrijvingen steeds toenemen en er vermoedelijk tegen einde schooljaar 2018 - 2019 een wachtlijst zal moeten worden ingevoerd.

 • Materiaal van de Muziekschool blijft in de Muziekschool en hiermee zal met zorg worden omgegaan.

 • Er wordt niet gegeten of gedronken aan de piano’s, men dient erop te letten dat men geen vingerafdrukken achterlaat op de kast(en) van de piano’s.

 • Afval laat men achter in de vuilbakjes voorzien in het lokaal.

Voor alle inlichtingen en verwittigingen in verband met de lessen kan u uitsluitend terecht bij MUZIEKSCHOOL WONDERFUL WORLD of per mail naar muziekschool@vergaelen.net of telefonisch op het nummer 015/34 32 63 of 0468/13 44 46
 

Print hier het reglement af.

Internationale Muziekschool & Concertorganisatie Wonderful World | Sint-Katelijnestraat 69 - 2800 Mechelen
Bel ons 015 34 32 63 | 0468 13 44 46, of stuur een email
Dinsdag - vrijdag doorlopend van 10u tot 22u | Zaterdag doorlopend van 08u tot 21u | Zondag & maandag gesloten