• Online: via de ticketing button naast het concert/lezing.
  Reserveringskosten : 2,00 euro.
  Dankzij het nieuw ticketing systeem van Concertorganisatie Wonderful World kan je je ticket ook printen zodat u geen verzendingskosten hoeft te betalen of aan te schuiven aan de kassa.

 • Ter plaatse aan Wonderful World Concertorganisatie tickets:
  Sint-Katelijnestraat 63, 2800 Mechelen
  Zaterdag en woensdag doorlopend tussen 11:00 u. en 17:00 u.
  Bovendien is Wonderful World Concertorganisatie tickets telkens drie kwartier voor elke voorstelling open. Enkel voor verkoop van tickets voor het evenement van de avond zelf. Geen reserveringskosten.

 • Via overschrijving: U dient u het bedrag ten laatste 3 werkdagen voor de activiteit in kwestie te storten op onze rekening (IBAN) BE66 7310 4182 3543 (BIC) BIC: KREDBEBB met vermelding van naam, activiteit (concert, workshop of lezing) en aantal betaalde tickets. Enkel indien uw betaling tijdig ontvangen is, wordt het ticket definitief voor u gereserveerd. Geen reserveringskosten.

 • Aan de kassa : Drie kwartier voor aanvang van het evenement.

 • Telefonisch: 015/34 32 63 - 0468/13 44 46 - contact

  Schriftelijk: Stuur je bestelformulier per post of per mail naar Wonderful World Concertorganisatie tickets:
  Sint-Katelijnestraat 63, 2800 Mechelen
  Programmawijzigingen worden op de website meegedeeld.

 • De algemene verkoopsvoorwaarden vind je hier

Verzendkosten tickets: 2,00 euro per bestelling.


De prijzen van onze tickets zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • Tarief 1: Volle prijs

 • Tarief 2: Vrienden van Wonderful World Concertorganisatie: -10% op de volle prijs

 • Tarief 3: -26 jaar: -30% op de volle prijs

 • Tarief 4: -26 Vrienden van Concertorganisatie Wonderful World: -35% op de volle prijs

Je hebt een brede muzieksmaak. Je wisselt graag af tussen klassiek en jazz. Je maakt graag je eigen keuzes. Kies minstens vier concerten (als één bestelling en vooraf betaald) per persoon en geniet van volgende voordelen:

 • Tarief 1: een korting van -10% op de volle prijs

 • Tarief 2: Vrienden van Wonderful World Concertorganisatie: korting van -20%

 • Tarief 3: -26 jaar: korting van -40%

 • Tarief 4: -26 jaar en Vrienden van Wonderful World Concertorganisatie: korting van -45%

Read in English

In groep, met vrienden of collega's naar een concert komen? Bij Concertorganisatie Wonderful World geniet je van interessante kortingen.

Read in English

Info: 015/34 32 63 - 0468/13 44 46 - Contact

Read in English


VERKOOPSVOORWAARDEN

Hieronder een korte opsomming van onze huisregels. Vergeet deze niet te lezen voor u één of meerdere van onze concerten boekt! 

Tickets die online worden gekocht worden beheerst door de algemene voorwaarden van Ticketscript (zie algemene verkoopsvoorwaarden Tickescript).
De kassa/ticketbalie opent 30 minuten vóór het concert. 

U kan uw tickets ook vooraf betalen. Om uw reservatie definitief te maken, dient u het bedrag binnen de 5 werkdagen en ten laatste 3 werkdagen voor de activiteit in kwestie te storten op onze rekening (IBAN) BE66 7310 4182 3543 (BIC) BIC: KREDBEBB met vermelding van naam, activiteit (concert, workshop of lezing) en aantal betaalde tickets. Enkel indien uw betaling tijdig ontvangen is, wordt het ticket definitief voor u gereserveerd. 

Voor wie zijn ticket reserveert maar niet betaalt, garanderen wij geen reservatie.

Voorverkoop sluit af om 12 u. de dag voor voor het concert. 

Tickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild voor een ander concert/activiteit. 

Indien u met een rolwagen komt naar een concert, aarzel niet om dit bij de opmerkingen te zetten of te mailen naar info@vergaelen.net, dan kunnen we voor u plaats vrijhouden. 

Op voorhand reserveren is de boodschap! Dit kan online via de Ticketing button, per mail naar info@muziekschool-wonderfulworld.com, of telefonisch op 015/34 32 63 - 0468/13 44 46.

Mocht u nog vragen hebben, dan helpen we u graag verder!

Dank je wel om hiermee rekening te houden en veel plezier op de concerten van Wonderful World!

Deze website wordt beheerd door Concertorganisatie & Muziekschool Wonderful World, VZW, met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Katelijnestraat 63, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0478.840.795
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tickets Concertorganisatie & Muziekschool Wonderful World (hierna “CWW” genoemd), voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere contractbepalingen (hierna “de Overeenkomst" genoemd), afgesloten tussen het CWW en de Klant.

Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing, onder voorbehoud van andersluidende schriftelijke contractuele bedingen overeengekomen tussen partijen. Bijgevolg kan de Klant zich niet beroepen op zijn eigen of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze zouden voorzien dat zij exclusief van toepassing zijn.

A. Verzending- en reserveringskosten
Per reservering via ons Call Center wordt € 3 aangerekend voor administratiekosten. Voor iedere online bestelling zal een bedrag van € 1 per ticket worden aangerekend, met uitzondering van abonnementen en evenementen die door derden worden georganiseerd. In het laatste geval zal de organisator het toepasbare tarief bepalen.
 
B. Herroepingsrecht
Vanaf uw bestelling is geen herroepingsrecht voor uw bestelling van toepassing.
 
C. Verzending
Uw kaartjes kunnen afgeprint worden. Op vraag kunnen ze ook  per post verstuurd worden indien u 10 dagen voor de voorstelling reserveert en betaalt (+ € 1 portkosten). U kunt u uw toegangsbewijs voor de voorstelling ook komen afhalen bij Concertorganisatie & Muziekschool Wonderful World, Sint-Katelijnestraat 63 te 2800 Mechelen, en dit op woensdag en zaterdag tussen 11 u. en 17 u.
 
D. Afhalen van kaartjes
Betaalde kaartjes voor voorstellingen kunt u ter plaatse afhalen aan de balie, die 1 uur voor de voorstelling opengaat.
 
E. Geldigheid van uw bestelling
Elke bestelling die niet binnen de vijftien dagen betaald wordt, vervalt.
 
F. Wijzigingen van het programma
Programma, bezetting, zaal en datum van de voorstellingen kunnen, buiten onze wil om, wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden aangekondigd op onze website. Voor zover mogelijk wordt u schriftelijk (per e-mail) verwittigd als een voorstelling wordt afgelast of als de datum en/of plaats worden gewijzigd. In geval van wijzigingen worden kaartjes niet terugbetaald of geruild. Enkel bij afgelasting worden tickets terugbetaald.
 
G. Kortingen voor individuele kaartjes
De voor de voorstelling geldende externe kortingen zijn niet cumuleerbaar. Externe kortingen zijn niet geldig op combitickets.
 
H. Omruilen
Als abonnee kunt u tweemaal een concert uit uw abonnement omruilen voor een concert uit een andere concertcyclus, dit kan alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn in dezelfde prijscategorie.  Gelieve uiterlijk 10 werkdagen voor het concert de kaartjes die u wil ruilen samen met een schriftelijke aanvraag te verzenden naar Tickets Concertorganisatie & Muziekschool Wonderful World, Sint-Katelijnestraat 63, 2800 Mechelen.  Administratiekosten: € 5 per kaartje (betaling ter plaatse).

I. Opening van de deuren
De deuren worden 45 minuten voor de aanvang van de voorstelling geopend. Bezoekers moeten vóór het aangegeven aanvangsuur hun plaats innemen. Als je na het aangegeven aanvangsuur arriveert, word je in principe niet meer toegelaten tot de zaal. In sommige gevallen kan het CWW beslissen om laatkomers tijdens het applaus of tijdens de pauze binnen te laten; in dat geval vervalt je zetelreservatie. Dit geldt ook als je de zaal tijdens de voorstelling verlaat.
 
J. Zaalcapaciteit
Bij lage publieksopkomst behoudt het CWW zich het recht voor om de zaalcapaciteit te verkleinen. Doel is om de concertervaring zo te verbeteren voor het orkest en voor het publiek.
Wij verplaatsen dan uw zetelreservatie van balkons naar de stalles. Dit betekent dat u de avond zelf een gelijkwaardige of betere plaats toegewezen krijgt.
 
K. Verplichting van de klant
De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken, zoals gevraagd op het registratieformulier. Het CWW behoudt zich het recht voor om, als het redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten van het CWW te garanderen. Voor meer inlichtingen, zie onze privacydisclaimer. Namaak wordt juridisch vervolgd. Iedere vorm van geluids- of beeldopname, evenals fotograferen is verboden. Het CWW is rookvrij.
 
L. Kaartje
Elk kaartje dient op verzoek te worden getoond. Het wordt noch omgeruild
noch terugbetaald. Het is verboden kaartjes door te verkopen of over te dragen om commerciële redenen. CWW behoudt zich het recht voor om aan de klant te vragen het rechtvaardigingsstuk van de van toepassing zijnde korting te tonen.
 
M. Aansprakelijkheid CWW
De aansprakelijkheid van het CWW is beperkt tot de dekking voorzien door zijn verzekeringen.
 
N. Rechtsverhouding
Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen het CWW en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van zijn rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door het CWW kan niet beschouwd worden als een afstand van zijn recht dit in de toekomst wel te doen. Het CWW heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van zijn website op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en het CWW worden alleen geregeld door het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Mechelen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax ...) als bewijsmiddel.